(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

बुधवार, 4 अप्रैल 2018

शब्दानुप्रास अलंकार - रेवती रमण झा " रमण "

                       सरस्वती वंदना

                      शीतल सलिल सरोवर सरसिज

                    श्वेताम्बर    शुभ      सरस्वती ।
                    सरगम - सार सितार सुशोभित
                    सींचू     सुललित     सदमती ।।


                              || प्रभात ||

                         अलंकृत आसमान अरुणोदय

                   आभा  अवनि  अनल  अछि ।
                   अंडज  अट्टहास   आद्र   अति
                   अलंकार     आनल     अछि ।।
                   अचला अम्बुधि  अम्ब अम्बुज
                   अछि    अभिनव   अभिरामा ।
                     अलि अरविन्द अथिर अति आनन
                   अवलोकन         अविरामा   ।।
                   आन्तरिक्ष अम्बुद अम्बर अली
                   अनिल      अम्र    ओछायल ।
                   आरसि अवनि आप अब्ज अछि
                   अंशुमालि    ओहि  आयल  ।।                            || भोरक बेला ||


                               उमगत     उष्म     रश्मि

                         उदिय       मान     उनत 
                         उर्वि  उदय   उषा  उदित
                         उचकि  -  उचकि   उठत
                         उदधि     उदक    उत्पल
                         उन्मादिनी   उरज  उभय
                         उज्जवल उदन्वान उठल
                         उमगत उर उनमाद उदय
                                || पनिहारिन ||
               कर कण्ज कुम्भ कटी कसी कल्पी

               कंजुक कली कोमल कोकनद कल
               कुमकुम   कपोल   कोमल   कुशुम
               कुशुमित   कलाघर   कवि     कहय
               काकोबर      कच     कंठ     कक्षप
               कर   कान   कंगन   किरण   कंचन
               करुण     कोमल     कुहुकि     कीर
               कृशानु    कल    कर   कोउ   कहय
               किसलय    कलेवर     कल   कमल
               कन्दर्प            काल          कामिनी
               कापर       करौ      कलत्र     केश  ?
               कंत        कात      कहौ        कासौ
               कुवलय         कुलंकषा ,        कहाँ
               कवन्ध      काल        कैसे      कहौ

                   ||   स्नातक  ||
                     स्हर सदन सँ सखि सरि संजुत

                   स्नातक   सर   सुन्दरि  समुदाई
                   सुमन  सुवेष  सकुल  सुगन्धित
                   सरिता  सलिल   सरोज  सुहाई
                   श्लाद्दया     शुचि      शुदामिनी
                   श्रीफल       सोह      सौकुमार्य
                   स्निग्ध   शुधाग्रह    सोह   शुक
                   सयानी  सकल   सनहुँ  सुकार्य
                   शतदल   सुत     सजाउ   सीथ
                   शम्बर     सुन्य     सर्व    सुजल
                   श्यामा      सोह     सोमु    सुन्य
                   स्वामी      सुभामिनी      सकल
                   समय  सखी  सुख  पूँज  सोलह
                   सुमन    सेज     सुवास   समाने
                   सतत  सवल  शरीर  सारंग  शर
                   सहस्त्र         सहौ        समधाने
                         || आलिंगन क्रीड़ा  ||

                   पचि - पचि परसय पति प्रगति पंथ पद

               पेखिय    प्रतिबिम्ब      पड़ी    प्रमुदित
               पुट     -    पाणी   पचारि    पयोधर   पै
               पशुपति      प्रतिदुन्द       प्रबल    प्रमत
               पति      पौरुष      परुष     प्रहार    प्रेम
               पिड़ित       प्रतिकूल     पडी     पतिपय
               पसेउ     -     पसेउ     पटु    पाय    पोच
               पैहहि    पति    पुन     -    पुन     परसय

                           || छलक  छुरी ||

                                छटपटाइत छातीक छिहुलैत

                        छोटछीन    छौडीक       छवि
                        छिरिआयल छाताक छाँहे छल
                        छानविन  छनेत  छुब्ध  छी
                        छिटकैत छल ,छल छुपकल
                        छिटने       छ्ल        छाउर
                        छौडी    छाँटलि     छेटगरि
                        छलक        छूरी         छ्ल                             ||  चमचाक चालि  ||

                              चतरल   चहूँ   चमचाक  चाईल

                       चटपट चक्षुक चमत्कारे चिन्हैत
                       चाहक   चुस्कीए   चूसि  - चूसि
                       चिल्हक        चोखगर       चोचे
                       चियारैत       चमड़ी     चिबाबैत
                       चंडाल        चोभि     -     चोभि
                       चमडीक     चुम्बकीय      चटक
                       चानक       चादरि      चिन्हाबेत
                       चमकैत       चपलाक      चमके
                       चुपचाप           चित्त             के
                       चहटगर       चटकार      चटाबैत
                       चितासनक      चादरि     चढ़बैत
                       चटैत            चतुर          चमचा
                       चरण    चाँपि      चुट्टिक    चालि
                       चतरल    चहुँ    चमचाक   चालि                                   रचयिता

                               रेवती रमण झा " रमण "

                              Mob - 09997313751

                                 


            

बुधवार, 21 मार्च 2018

चैतावर

|| चैतावर || 

चैतक        चमकल       इजोरिया 
बलमू   मोरा    मन   तरसाबै    रे | 
रहि -   रहि     कुहकै    कोयलिया  
बलमु     मोरा     मन  तरसाबै  रे || 
            चैतक  --- बलमु --
फुलवन में भँवरा ,करै रंगरेलिया  |
लायल      वसन्तो      बहुरिया   ||
बलमू       मोरा    मन  तरसाबै   रे
                  चैतक  --- बलमु --

पियु -पियु पपिहा ,करै अधिरतिया |
लिखल       सनेहक         पतिया  | |
बलमू      मोरा      मन   तरसाबै   रे
                       चैतक  --- बलमु --
नेमुआँ  फुलायल , अमुआँ  मजरल |
फ़ुलल         जूही          चमेलिया   ||
बलमू       मोरा       मन   तरसाबै   रे
                        चैतक  --- बलमु --
"रमण " पथिक ,पथ प्राण पियासल |
गोड़ियाक    छलकल     गगाड़िया  ||
बलमू       मोरा      मन  तरसाबै   रे
  चैतक  --- बलमु --
लेखक -
रेवती रमण  झा "रमण "
सोमवार, 12 मार्च 2018

"गौरवशाली इतिहास आओर पिछड़ल वर्तमान"

"गौरवशाली इतिहास आओर पिछड़ल वर्तमान"
        गौरवशाली इतिहास आओर पिछड़ल वर्तमान एहि दू शब्दसँ, मिथिलाक परिचय देल जा सकैत अछि । इतिहाससँ वर्तमानक दूरि तय करबाक क्रममे जाहि दू परस्पर विरोधी शब्दक प्रयोग करबाक लेल बाध्य भेलौं अछि, एहिके वेदना बुझल जेबाक चाही, नञि कि पटकथाके रोमांच करबाक प्रयास ।

     प्राचीन कालहिंसँ मिथिला अपन विशिष्टताके संग अलग जगह बनौने अछि । आन सभ्यता-संस्कृतियों एकर स्वीकारोक्ति करैत छथि, किन्तु योग्यतानुरूप मिथिलाके यथोचित प्रशस्ति देबामे कंजुसी सेहो करैत छथि ।
          मिथिलाक उल्लेख रामायण कथामे सेहो अबैत अछि । भगवान श्रीरामके सासुर व माता जानकीक नैहरके रूपमे मिथिलाक परिचय देल गेल अछि, जे कि तथ्यक एक पहलु मात्र अछि । वस्तुतः ई मिथिलाक पावन भूमिके श्रेष्ठताक प्रमाण अछि कि स्वयं जगतजननी जानकी एहि पवित्र माइटसँ जन्म लेलनि । माँ मैथिलीक महानता व मिथिलाक बेटीक पवित्रता तS देखल जाऊ कि जाहि शिव धनुषके पैघ सँ पैघ बलशाली राजा हिला-डोला नञि सकलाह, ओहि शिव धनुषकें सीता बामा हाथसँ उठाके नित्य अड़िपन लगाबैत छलीह ।
          भगवान श्रीरामकें मर्यादा पुरूषोत्तम कहल गेल छनि । परन्तु विचारणीय अछि कि - 'मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम' बनेबामे भगवती सीता मैय्याके कतेक योगदान छलन्हि ? हमरा बुझने ई मिथिलापुत्री जानकी केर पवित्रता, सहनशीलता, धर्मपरायणता एवं पतिव्रता छलन्हि जे हिनक पतिक प्रत्येक निर्णयके, बिना किछु स्वयंके विषयमे सोचने कार्यान्वित कयलनि ।
           मिथिलाक बेटीक त्याग व एक पत्नीके रूपमे देल गेल स्वयं केर बलिदानके इतिहास गौण कS देलक आओर श्री राम, मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम भS गेलथि । ई मिथिलाक माटिक उर्वरता अछि जे अपन बेटीमे पवित्रता, धर्मपरायणता व आदर्शकें बीजारोपण करैत आबि रहल अछि । दुनिया आइ नारीवादके संकल्पना कS रहल अछि मुदा हमरा लोकनिक सदातनीसँ "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" केर सम्पोषक रहलौं अछि । कोनो प्रकारक उत्सव-महोत्सवक सुअवसर पर आयोजनक शुभारम्भ गोसाऊनिक गीत "जय-जय भैरवि असुर भयाउनि" सँ करैत छी । भारती, मंडन मिश्रजीक पत्नी जे शंकराचार्यके शास्त्रार्थमे हरौलनि, एक उदाहरण छथि मिथिलाक नारी शक्ति आओर सम्मानके ।
             वर्तमान समयमे इंटरनेटके सुलभ संसारमे विवाह संबंधी "मेट्रोमोनियल साइट्स" केर अवधारणा आयल । जाहिसँ समाज लाभान्वित होइत आबि रहल अछि । परन्तु मिथिलाक लेल गौरवक विषय थिक जे मिथिलामे एहि प्रकारक व्यवस्था सैकड़ों वर्षसँ चलि आबि रहल अछि । उदाहरण स्वरूप मैथिल ब्राह्मणक विवाहक ऐतिहासिक विवाह-स्थली सौराठक चर्चा करब । सौराठमे प्रत्येक वर्ष सुधक समय विवाह योग्य पुरूषके सभा आयोजित कयल जाइत अछि । आई आनुवंशकीय प्रोद्यौगिकीमे समजातीय, वंश-परम्पराक कुलक जिन्ससँ उत्कृष्ट संततिके प्राप्त कयल जाइत अछि जकरा मिथिलाक पंजी व्यवस्थामे पंजीकार एहि तकनीककें कार्यान्वित करैत छथि एवं सिद्धान्त लिखबासँ पूर्व वर एवं कन्या पक्षक सात-सात पीढ़ीक मूल-गोत्रक अन्वेषण करैत छथि ।
          मध्यकालीन भारतमे जखन लगभग सम्पूर्ण भारत मुस्लिम प्रभावसँ प्रभावित छल एवं संस्कृत साहित्य संकटमे छल, ताहि समय मिथिलाक भूमिका ब्राह्मण संस्कृत साहित्य आओर संस्कारकें संरक्षित करैत संरक्षण व संवहन कयलक जे कि आधुनिक काल धरि चलि आबि रहल अछि । स्वo गंगानाथ झाजीके साहित्यिक योगदानक लेल ब्रिटिश सरकार हिनका "सर" उपाधिसँ विभूषित कयलक ।
          आजादीक बादक दशकमे मिथिला अपन गौरवशाली विरासतकें आगाँ बढ़ेवामे पिछड़ैत गेल । विद्वता, ज्ञान-विज्ञान, कला-साहित्य व संस्कृतिक लेल शिखरस्थ पर आरूढ़ मिथिला, वर्तमान समयमे गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा आदि अनेकों प्रकारक सामाजिक दोषसँ ग्रसित अछि । हमरा लोकनिक आयोजन-उत्सवक विशेष अवसर पर किंवा ओन्हायतहुँ गाबि लैत छी "स्वर्गसँ सुन्दर मिथिलाधाम......" किन्तु एहि स्वर्गमे एतेक दोष कतS सँ आबि गेल तथा एहि दोष सभसँ कोन प्रकारें मुक्त भेल जेबाक चाही से बेशी महत्वपूर्ण अछि ।
           एक बहुसंख्यक आबादी पृथक मिथिला राज्यक निर्माणकें सभ समस्याक समाधान मानैत छथि आओर कऐक वर्षसँ एहि दिशामे प्रयासरत् सेहो छथि । प्रबुद्ध पाठकगणकें जानकारी हेतैन जे भाषायी आधार पर राज्यक निर्माण हेतु १९५६ ई. मे "राज्य पुनर्गठन आयोग" केर स्थापना भेल । मैथिली भाषाके आधार पर मिथिला राज्य निर्माण हेतु ज्ञापण देल गेल, परन्तु अत्यधिक वेदनाक संग लिखS पड़ि रहल अछि जे "राज्य पुनर्गठन आयोग" मिथिला राज्य हेतु अनुशंसा तS दूर, एहि पर विचार तक नञि कयलक ।
         मैथिली आन्दोलन शक्तिविहीन अछि एहि यथार्थकें स्वीकार करहिं पड़त । बहुवर्गीय विशाल जनसमुदाय रहलाक बावजुदो मैथिली आन्दोलन तथाकथित स्वयंभू ब्राह्मण व कर्ण कायस्थसँ पृथक वर्गके अपनामे नञि जोड़ि पाबि सकला अछि । हलाँकि मिथिलाक विद्या-विभूतिसँ सजल विद्वतजन् द्वारा कयल गेल साहित्यिक कार्यक बलें, मैथिलीके एक भाषाक रूपमे सम्मान भेटल अछि । १९६५ ई.मे साहित्य अकादमीमे सम्मिलित भेनाई एवं २००३ ई.मे संविधानक अष्टम् अनुसूचिमे सम्मिलित भेनाई पैघ उपलब्धि अछि किन्तु एहिसँ आगाँ मिथिला-मैथिलीक लेल किछु नञि भS सकल अछि । एहिसँ बेशीक कल्पना, कल्पने धरि सीमित रहत, जावत् धरि सभ वर्गक सामुहिक सहभागिता नियोजित नञि होयत ।
           जहिना मिथिलाके ब्राह्मण केवल मैथिल ब्राह्मणक रूपमे परिचित होइत छथि, तहिना आनो वर्ग यथा यादव 'मैथिल यादव', कोयरी 'मैथिल कोयरी', दुसाध 'मैथिल दुसाध', चमार 'मैथिल चमार' वा मुस्लिम 'मैथिल मुस्लिम' आदि केर रूपमे अनिवार्यतः जानल जेबाक चाही संगहि एहि परिचयसँ गर्वक अनुभव करथि, तखनहिं मिथिला व मैथिलीक व्यापक लक्ष्य प्राप्त करायल जा सकैत अछि ।
         एकटा आओर समस्या अछि । जेनां कि मैथिलजन बहुतायत रूपसँ प्रायः महत्वाकांक्षी होइत छथि संगहि अहंकारी सेहो । आपसी संबंधमे मेल-मिलाप नञि रहबाक कारणें, बहुधा देखल जा रहल अछि जे देश भरिमे हजारों मैथिल संगठन भेलाक बावजुदहुँ, सामुहिक प्रयासक बलें मिथिलाक सर्वांगीण विकासक अवधारणा स्वप्नवते अछि । आवश्यकता आकांक्षित अछि किछु निःस्वार्थ व वियोगी व्यक्तिक नेतृत्वक ।
           महत्वपूर्ण तथ्यके अपने लोकनिक समक्ष प्रस्तुत करैत निवेदन करब जे मिथिला, एक प्रदेश, एक संस्कृति, एक विरासत केर रूपमे भलेहि पिछड़ि रहल अछि मुदा मैथिलजन लाखोंक संख्यामे अपन व्यक्तिगत क्षमतामे बहुत विद्वान, गुणवान, धनवान एवं सभ प्रकारक सामर्थ्यसँ सामर्थ्यवान छथि । जँ सभ कियो आपसी मतान्तरकें बिसरि एकत्रित भS जाइथ, रंचमात्रहुँ संदेह नञि जे मिथिलाक भाग्योदय निश्चित रूपें होयत ।
            मिथिला व मैथिलीक विषय एतेक व्यापक अछि जे लिखनाई कठिन अछि । समय व स्थान कम्म पड़ि जायत । सारांशतः इएह कहब जे जतय साँझ पड़ितहिं घर-आँगनमे दीया-बाती होइत भगवतीक गीत "जगदम्बा घरमे दीयरा बारि एलौं हे ....." सँ नभ गुंजयमान भS जाइत छल, आई एक शांत अन्हारक अन्हरगुप्पीसँ ग्रसित अछि । दिया-बाती तS एखनहुँ होइत अछि मुदा टेमीक लौ मद्धिम भS गेल अछि जकर स्वरूप अन्हार, कारी, घनघोर स्याह रूपमे परिवर्तित भयावह रूप लक्षित भS रहल अछि । राति बढ़ल जा रहल अछि बस एक उम्मीद अछि राति जतेक बढ़ैत अछि, भोर ततबे लSग भेल जा रहल अछि । इत्यलम् । जय श्री हरि ।श्री राज कुमार झा जीक कलम सँ
सौजन्यसं 
संजीब झा.
मधुबनी मिथिला.
१२-०३-२०१८.

गुरुवार, 8 मार्च 2018

MITHILAKSHAR ABHIYANhttp://www.maithilifonts.in/suryalakshmi-maithili-font.html

अहि लिंक में मैथिलि फ़ॉन्ट अच्छी डोनलोड  करू  

सिखू  आ  लिखू और दोसरो  के बताओ ,
जेना हिंदी फ़ॉन्ट कुर्ती देव ०१० अच्छी , ओहिना इहो अच्छी , 

https://chat.whatsapp.com/invite/I8IMTrsnJpbBQYYipcDfZI


https://www.facebook.com/m.mishra2010/

जय मैथिल, जय मिथिला बुधवार, 21 फ़रवरी 2018

होली में चलते गोली रंगरसिया

               || होली में चलते गोली रंगरसिया ||
                           

होली में चली गेले गोली रंगरसिया
होली में------------------------------

बहलै   पछवा     ठीके   दुपहरिया
निकसलि  घर  सँ  वसंती  बहुरिया

   होली के हुड़दंग में सर  र  र र  र र र
     फाटि गेलै गोरिया के चोली रंगरसिया
                    होली में.............

भंग   तरंग   अंग   अछि    जागल
बुढ़बो  फागुन    में  देवरा   लागल

डम्फा   ताल   पे    गाबै   जोगीरा
अंगना  में चले  टिटौली  रंगरसिया
                      होली में-------------

सतरंगी   भरी  -  भरी   पिचकारी
होली     खेलथि     कृष्ण    मुरारी

भेद   भाव   नई    रंग   महल।  में
" रमण" बनल हम जोली रंगरसिया
  होली   में   चली   गेलै   गोली  ।।
                
रचयिता
रेवती रमण झा"रमण"
mo-9997313751 


सोमवार, 22 जनवरी 2018

सरस्वति पूजा मोहत्सव

विद्यापति  गौरव मंच  युवा कार्य कर्ता के तत्वाधान में  सम्पन्य भेल सरस्वति पूजा एक नजर देखल जाओ 

रविवार, 14 जनवरी 2018

मकर संक्रान्ति - तिला संक्राइत - मिथिला लेल तिल-चाउर

मकर संक्रान्ति - तिला संक्राइत - मिथिला लेल तिल-चाउर बहब!

मकर संक्रान्तिके शुभ अवसरपर समस्त जनमानस लेल शुभकामना!
      
मकर संक्रान्ति के त्योहार मोक्ष लेल प्रतिबद्धता हेतु होइछ - निःस्वार्थ सेवा - निष्काम कर्म करैत मुक्ति पाबैक लेल शपथ-ग्रहण - संकल्प हेतु एहि पावनिक महत्त्व छैक।

     जेना माय के हाथ तिल-चाउर खाइत हम सभ मैथिल माय के ई पुछला पर जे ‘तिल-चाउर बहमें ने..?’ हम सभ इ कहैत गछैत छी जे ‘हाँ माय! बहबौ!’ आ इ क्रम तीन बेर दोहराबैत छी - एकर बहुत पैघ महत्त्व होइछ। पृथ्वीपर तिनू दृश्य स्वरूप जल, थल ओ नभ जे प्रत्यक्ष अछि, एहि तिनूमें हम सभ अपन माय के वचन दैत तिल-चाउर ग्रहण करैत छी। एक-एक तिल आ एक-एक चाउरके कणमें हमरा लोकनिक इ शपथ-प्रण युगों-युगोंतक हमरा लोकनिक आत्म-रूपके संग रहैछ। बेसी जीवन आ बेसी दार्शनिक बात छोड़ू... कम से कम एहि जीवनमें माय के समक्ष जे प्रण लेलहुँ तेकरा कम से कम पूरा करी, पूरा करय लेल जरुर प्रतिबद्ध बनी।

आउ, एहि शुभ दिनक किछु आध्यात्मिक महत्त्वपर मनन करी:  

१. मकर संक्रान्ति मानव जीवन के असल उद्देश्य के पुनर्स्मरण हेतु होइछ जाहि सँ मानव लेल समुचित मार्गपर अग्रसर होयबाक प्रेरणा के पुनर्संचरण हेतु सेहो होइछ। धर्म, अर्थ, काम आ मोक्ष के पुरुषार्थ कहल गेल अछि - जे जीवन केर आधारभूत मौलिक माँग या आवश्यकता केर द्योतक होइछ। एहि सभमें मोक्ष या मुक्ति सर्वोच्च पुरुषार्थ होइछ। श्रीकृष्ण गीताके ८.२४ आ ८.२५ में दू मुख्य मार्गकेर चर्चा केने छथि - उत्तरायण मार्ग आ दक्षिणायण मार्ग। एहि दू मार्गकेँ क्रमशः ईशकेर मार्ग आ पितरकेर मार्ग सेहो कहल गेल छैक। अन्य नाम अर्चिरादि मार्ग आ धुम्रादि मार्ग अर्थात्‌ प्रकाशगामिनी आ अंधकारगामिनी मार्ग क्रमशः सेहो कहल जैछ।

उत्तरायण मार्ग ओहि आत्माके गमन लेल कहल गेल छैक जे निष्काम कर्म करैत अपन शरीर केर उपयोग कयने रहैछ। तहिना जे काम्य-कर्म में अपन शरीरकेँ लगबैछ, ताहि आत्माकेँ शरीर परित्याग उपरान्त दक्षिणायण मार्ग सऽ गमनकेर माहात्म्य छैक। उत्तरायण मार्गमे गमन केँ मतलब ईश्वर-परमात्मामे विलीन होयब, जखन कि दक्षिणायणमे गमन केँ मतलब कर्म-बन्धनकेर चलते पुनः जीवनमे प्रविष्टि सँ होइछ। मकर संक्रान्ति एहि मुक्तिक मार्ग जे श्रीकृष्ण द्वारा गीतामे व्याख्या कैल गेल अछि ताहि केँ पुनर्स्मरण कराबय लेल होइछ।  

२. सूर्यक उत्तरगामी होयब शुरु करयवाला दिन - जेकरा उत्तरायण कहल जैछ। अन्य लोकक लेल ६ महीना उत्तरायण आ बाकीक ६ महीना दक्षिणायण कहैछ।

३. पुराण के मुताबिक, एहि दिन सूर्य अपन पुत्र शनिदेवकेर घर प्रवेश करैत छथि, जे मकर राशिक स्वामी छथि। चूँकि पिता आ पुत्र केँ अन्य समय ढंग सऽ भेंटघांट नहि भऽ सकल रहैत छन्हि, तैं पिता सूर्य औझका दिन विशेष रूप सऽ अपन पुत्र शनिदेव सऽ भेटय लेल निर्धारित केने छथि। ओ वास्तवमें एक मास के लेल पुत्र शनिदेवके गृह में प्रवेश करैत छथि। अतः यैह दिन विशेष रूप सऽ स्मरण कैल जैछ पिता-पुत्रके मिलन लेल।

माहात्म्य: सूर्यदेव कर्म केर परिचायक आधिदेवता छथि, तऽ शनिदेव कर्मफल केर परिचायक आधिदेवता! मकर संक्रान्ति एहेन दिवसकेर रूपमे होइछ जहिया हम सभ निर्णय करैत छी हमरा सभकेँ कोन मार्ग पर चलबाक अछि - सूर्य-देव द्वारा प्रतिनिधित्व कैल निष्काम-कर्म (प्रकाशगामिनी) या फेर शनि-देव द्वारा प्रतिनिधित्व कैल काम्य-कर्म (अन्धकारगामिनी)।

४. यैह दिन भगवान्‌ विष्णु सदाक लेल असुरक बढल त्रासकेँ ओकरा सभकेँ मारिकय खत्म कयलाह आ सभक मुण्डकेँ मंदार पर्वतमे गाड़ि देलाह।

माहात्म्य: नकारात्मकताक अन्त हेतु एहि दिनकेर विशेष महत्त्व होइछ आ तदोपरान्त सकारात्मकताक संग जीवनक प्रतिवर्ष एक नव शुरुआत देबाक दिवस थीक मकर संक्रान्ति।

५. महाराज भागिरथ यैह दिन अत्यन्त कठोर तपसँ गंगाजीकेँ पृथ्वीपर अवतरित करैत अपन पुरखा ६०,००० महाराज सगरक पुत्र जिनका कपिल मुनिक आश्रमपर श्रापक चलतबे भस्म कय देल गेल छलन्हि - तिनकर शापविमोचन एवं मोक्ष हेतु मकर-संक्रान्तिक दिन गंगाजल सँ आजुक गंगासागर जतय अछि ताहि ठामपर तर्पण केने छलाह आ हिनक तपस्याकेँ फलित कयलाक बाद गंगाजी सागरमें समाहित भऽ गेल छलीह। गंगाजी पाताललोक तक भागिरथकेर तपस्याक फलस्वरूप हुनकर पुरुखाकेँ तृप्तिक लेल जाइत अन्ततः सागरमें समाहित भेल छलीह। आइयो एहि जगह गंगासागरमे आजुक दिन विशाल मेला लगैछ, जाहिठाम गंगाजी सागरमे विलीन होइत छथि, हजारों हिन्दू पवित्र सागरमे डुबकी लगाबैछ आ अपन पुरुखाकेँ तृप्ति-मुक्ति हेतु तर्पण करैछ।
       माहात्म्य: भागिरथ केर प्रयास आध्यात्मिक संघर्षक द्योतक अछि। गंगा ज्ञानक धाराक द्योतक छथि। नहि ज्ञानेन सदृशम्‌ पवित्रमिह उद्यते! पुरुखाक पीढी-दर-पीढी मुक्ति पबैत छथि जखन एक व्यक्ति अथक प्रयास, आध्यात्मिक चेतना एवं तपस्या सऽ ज्ञान प्राप्त करैछ।

६. आजुक दिनकेर एक आरो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ भेटैछ जखन महाभारतक सुप्रतिष्ठित भीष्म पितामह एहि दिवस अपन इच्छा-मृत्युक वरदान पूरा करय लेल इच्छा व्यक्त कयलाह। हुनक पिता हुनका इच्छामृत्युकेर वरदान देने छलखिन, ओ एहि पुण्य दिवस तक स्वयंकेँ तीरकेर शय्यापर रखलाह आ मकर संक्रान्तिकेँ आगमनपर अपन पार्थिव शरीर छोड़ि स्वर्गारोहण कयलाह। कहल जैछ जे उत्तरायणमें शरीर त्याग करैछ ओ पुनर्जन्मकेर बंधन सँ मुक्ति पबैछ। अतः आजुक दिन विशेष मानल जैछ अन्य दुनिया-गमन करबाक लेल।

माहात्म्य: मृत्यु उत्तरायणके राह अंगीकार कयलापर होयबाक चाही - मुक्ति मार्गमें। ओहि सऽ पहिले नहि! आत्माकेर स्वतंत्रता लेल ई जरुरी अछि। एहिठाम उत्तरायणक तात्पर्य अन्तर्ज्योतिक जागरण सऽ अछि - प्रकाशगामिनी होयबाक सऽ अछि।

एहि शुभ दिनक अनेको तरहक आन-आन माहात्म्य सब अछि आ एहि लेल विशेष रुचि राखनिहार लेल स्वाध्याय समान महत्त्वपूर्ण साधन सेहो यैह संसारमे एखनहु उपलब्ध अछि। केवल शुभकामना - लाइ-मुरही-चुल्लौड़-तिलवा आ तदोपरान्त खिच्चैड़-चोखा-घी-अचाड़-पापड़-दही-तरुआ-बघरुआक भौतिकवादी दुनिया मे डुबकी लगबैत रहब तऽ मिथिलाक महत्ता अवश्य दिन-प्रति-दिन घटैत जायत आ पुनः दोसर मदनोपाध्याय या लक्ष्मीनाथ गोसाईंक पदार्पण संभव नहि भऽ सकत।

अतः हे मैथिल, आजुक एहि पुण्य तिथिपर किऐक नहि हम सभ एक संकल्प ली जे मिथिलाकेँ उत्तरायणमे प्रवेश हेतु हम सभ एकजूट बनब आ अवश्य निष्काम कर्म सऽ मिथिला-मायकेर तिल-चाउरकेँ भार-वहन करबे टा करब। जेना श्री कृष्ण अर्जुन संग कौरवकेर अहं समाप्त करय लेल धर्मयुद्ध वास्ते प्रेरणा देलाह, तहिना मिथिलाक सुन्दर इतिहास, साहित्य, संगीत, शैली, भाषा, विद्वता एवं हर ओ सकारात्मकता जेकरा बदौलत मिथिला कहियो आनो-आनो लेल शिक्षाक गढ छल तेकरा विपन्न होइ सऽ जोगाबी। जीवन भेटल अछि, खेबो करू... मुदा खेलाके बाद बहबो करियौक। मातृभूमि आ मातृभाषाक लेल रक्षक बनू। मिथिला मायकेर तरफ सँ तिल-चाउर हमहुँ खा रहल छी, जा धरि जीवन रहत ता धरि बहब, फेरो जन्म लेबय पड़त सेहो मंजूर - आ फेरो बहब तऽ मिथिलाक लेल बही यैह शुभकामनाक संग, मकर संक्रान्ति सँग जे नव वर्षक शुरुआत आइ भेल अछि ताहि अवसर पर फेर समस्त मैथिल एवं मानव समुदाय लेल मंगलकेर कामना करैत छी।
  जय मैथिली! जय मिथिला!
ॐ तत्सत्‌!
  

प्रवीण चौधरी ‘किशोर’