(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शनिवार, 5 फ़रवरी 2011

INVITATION FOR SARASWATI PUJAMy Dear फ्रेन्ड---
We are INVIETING you for SARASWATI PUJA २०११
Organised by:- विद्यापति मैथिल युवा मंच (Regd N. 56961) Delhi- ९२
If you are interested for contribution please contact on number givenin collection recpt.please Find Invitation Card Atteched,With Best Regard :-*BASANT JHA **JHA CONSULTANCY SERVICES* Complete Corporate Solution109,Balaji Complex,Main Road Pandav Nagar,New Delhi-1100९२
Call:- ०९३१०३५०५०३ ,
०११४७३३०३०३ ,
०११२२४८३११०

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें