(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

रविवार, 26 जून 2011

बकलेल छौरा


कतो भेट नै सकत एकरा ऐहेन जोरा
दारू पि ऊंघ्राइल रहै छाई बकलेल छौरा
माई बाप के सुनै गाईर ,लात घुसा खा माई
चौ चौराहा खा पकोरा
दारू पी परल है बक लेल छौरा
लेखक - मुकेश मिश्रा
99903794491 टिप्पणी: