(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 19 अक्तूबर 2015

आमंत्रण पत्र

 जय माता दी -
अपनेक समस्त परिवार सादर आमंत्रित छी  ------------------------
विद्यापति कॉलोनी जलपुरा ग्रेटर  नॉएडा ( DELHI  N C R )

निवेदक - विद्यापति  गौरव  मंच , समस्त जलपुरा निवासी 

आयोजक  - श्री श्री - 108  दुर्गा पूजन समिती  
ग्राम - जलपुरा , बिसरख रोड , ग्रेटर नॉएडा , 201306 
सम्पर्क -  98189990023 , 9312460150