(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शुक्रवार, 10 फ़रवरी 2017

मैथिली ठाकुर के वोट करब नहि बिसरब, 11 तारीख रात्रि 9 सँ 10 बजे कलर्स टीवी पर। वोट करबाक लेल कलर्स टीवी एप्प गूगल प्ले स्टोरसँ डाउनलोड क
रू आ वोट करबाक प्रक्रिया पहिने बुझि लीय