(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम घर में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घर अप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शनिवार, 26 मार्च 2016

मिथिला राज्य निर्माणक लेल 26-27 मार्च 2016 दिल्लीक जंतर-मंतर पर २ दिनक उपवास

मिथिला राज्य निर्माणक लेल 26-27 मार्च 2016 दिल्लीक जंतर-मंतर पर 
२ दिनक उपवास ....   मिथिलाक ऐतिहासिकताक संग भेल अन्याय के प्रतिकार अछि मिथिला राज्य निर्माणक मांग... 
छः करोड़ मिथिलावासीक सम्माऩ अछि अप्पन मिथिलाक पुनरोत्थान... गरीबी, बेकारी - बेरोजगारी, उद्योगविहीनता, बाढि-रौदी व सरकारी उदासीनताक समाधान अछि पृथक मिथिलाक स्थापना... जातिवादिताक मकड़जाल मे फसाओल गेल मिथिला समाजक एकसूत्रताक ऐलान अछि विश्वप्रसिद्ध मिथिलाक पुनर्गठन ।

अपने समस्त मिथिलावासीक
उपस्थितिक आकांक्षी .......
उपवासकर्त्ता :- मनोज झा ,
मिथिला राज्य आंदोलनकारी
8750605079